Інформація для постачальників

ГК «Прометей» закуповує с / х продукцію на умовах CPT тільки у товаровиробників. Приймання с / х продукції здійснюється тільки на підставі укладеного договору.

Назва
Документи
1

Cвідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності АБО Витяг з ЄДРПОУ (виданий не пізніше ніж за 2 тижні до дати укладання угоди)

2

Довідка з ЄДРПОУ з зазначенням видів діяльності (статистика)

3

Довідка про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП)

4

Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за поточній рік (спецрежим НДС)

5

Довідка, видана районним відділення ДПІ про підтвердження статусу підприємства як платника єдиного податку 4-ї групи

6

Статут Постачальника (повністю) зі змінами (якщо такі є)

7

Паспорт та довідка присвоєння ІНН директора та головного бухгалтера Постачальника, завірені власноруч кожним з них відповідно, та накази про їх призначення

8

Банківські та поштові реквізити підприємства

9

Довідка, видана управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації про те, що підприємство дійсно займається виробництвом с/г продукції та є товаровиробником.

10

Довідка, видана — органом місцевого самоврядування, територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів або органом Державного реєстраційної служби України — про площу с/г угідь, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами–виробниками

11

Форма державного статистичного спостереження №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року» (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми

12

Форма державних статистичних спостережень №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року» (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми

13

Форма державного статистичного спостереження №37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на «__» _____202_ року» (місячна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми