Информация для поставщиков

ГК «Прометей» Закупает с/х продукцию на условиях CPT только у товаропроизводителей.

Приемка с/х продукции осуществляется только на основании заключенного договора.

 

Название Документы
1 Cвідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності АБО Витяг з ЄДРПОУ (виданий не пізніше ніж за 2 тижні до дати укладання угоди) Свідоцтво

АБО

Витяг

2 Довідка з ЄДРПОУ з зазначенням видів діяльності (статистика) Статистика
3 Довідка про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП) Довідка_форма №4-ОПП
4 Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за поточній рік (спецрежим НДС) Свідоцтво_спецрежим ПДВ
5 Довідка,  видана районним відділення ДПІ про підтвердження статусу підприємства як платника єдиного податку 4-ї групи Довідка Платник ЄП 4-ї групи
6 Статут Постачальника (повністю) зі змінами (якщо такі є) Статут
7 Паспорт та довідка присвоєння ІНН директора та головного бухгалтера Постачальника, завірені власноруч кожним з них відповідно, та накази про їх призначення Паспорт

ІНН

Наказ про призначення

8 Банківські та поштові реквізити підприємства Реквізити
9 Довідка, видана управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації про те, що підприємство дійсно займається виробництвом с/г продукції та є товаровиробником. Статус с/г товаровиробника
10 Довідка, видана — органом місцевого самоврядування, територіальним органом Державного агентства земельних ресурсів або органом Державного реєстраційної служби України — про площу с/г угідь, що використовуються сільськогосподарськими підприємствами–виробниками Площа с/г угідь
11 Форма державного статистичного спостереження №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року» (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми Форма № 4-сг
12 Форма державних статистичних спостережень №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року» (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми Форма № 29-сг
13 Форма державного статистичного спостереження 37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на «__» _____200_ року» (місячна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми Форма № 37-сг
Название Документы